3.000 MILIONS D'EUROS EN AJUDES

Fins a 12.000€ de subvenció a fons perdut!
per digitalitzar el teu negoci.

Què és el Programa Kit Digital?

És un programa d’ajuts impulsat pel Govern d’Espanya per subvencionar la implementació de solucions digitals a petites empreses, microempreses i treballadors autònoms.

L’objectiu és facilitar la transformació digital a tot tipus de negocis, independentment del sector al qual pertanyin, perquè el teixit empresarial del país assoleixi un grau més alt de maduresa tecnològica i digital.

Finançat pels Fons Europeus, el Programa Kit Digital té l’objectiu de subvencionar la implantació d’eines/solucions digitals per part de les empreses subvencionades.

Aquest programa està finançat pels fons europeus Next Generation EU, i s’emmarca dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència d’Espanya.

A qui va dirigit?

Si es compleixen tots els requisits, les empresespodran disposar dels abonaments de la següent manera:

Ajuda de fins a 12.000 €.

Petites empreses entre 10 i menys de 50 empleats.

Ajuda de fins a 6.000 €.

Petites empreses o Microempreses d’entre 3 i menys de 10 empleats.

Ajuda de fins a 2.000 €.

Petites empreses o Microempreses d’entre 1 i menys de 3 empleats i persones en situació d’autoocupació.

Com tramitar la sol·licitut per el Kit Digital?

1. Registra la teva empresa a la plataforma Accelera pime.
2. Completa el test de diagnòstic digital.

A Estudi Gràfic Solé t’ajudarem i t’assessorarem en tot el procés.

S’han establert una sèrie de condicions per poder ser beneficiari de l’ajut del Kit Digital:

 • Ser una petita empresa, una microempresa o un autònom.
 • No tenir consideració d’empresa en crisi.
 • Estar al corrent de pagaments de les obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social.
 • No incórrer en cap de les prohibicions previstes a la Llei General de Subvencions.
 • Estar inscrit al Cens d’empresaris, professionals i retenidors de l’Agència Estatal d’Administració Tributària o al cens equivalent de l’Administració Tributària Foral.
 • No estar subjecte a una ordre de recuperació pendent després d’una decisió prèvia de la Comissió Europea.
 • No superar el límit dajuts mínims (200.000€).
 • Disposar de l’avaluació del Nivell de Maduresa Digital d’acord amb el test de diagnòstic a la plataforma Accelera pime.

Com a agents digitalitzadors, a Estudi Gràfic Solé podem ajudar-te en les següents categories:

Lloc web i presència a internet

Expansió de la presència a internet de la pime mitjançant la creació d’una pàgina web i/o la prestació de serveis que proporcionin posicionament bàsic a internet.

Per qualsevol empresa, tenir una pàgina web és la publicitat més econòmica que hi ha: és l’única on podeu exposar els vostres productes i serveis durant 365 dies a l’any, les 24 hores del dia, i des de la que us poden conèixer des de qualsevol lloc del món.

Segment 1: De 10 < 50 treballadors

Import de l’ajuda: 2.000€.

Segment 2: De 3 < 9 treballadors

Import de l’ajuda: 2.000€.

Segment 3: De 0 < 3 treballadors

Import de l’ajuda: 2.000€.

 • Domini: alta de nou domini per a la pime beneficiària durant un termini mínim de dotze mesos. La titularitat del domini serà en la seva totalitat de la pime.
 • Hosting: allotjament de la pàgina web desenvolupada durant un termini mínim de dotze mesos.
 • Disseny de la pàgina web: estructura web amb un mínim de 3 pàgines o apartats. Es consideren pàgines o apartats d’una web, elements com ara: pàgina d’inici (Landing Page), presentació de l’empresa, formulari de contacte, descripció de productes, dades de contacte, mapa del lloc (sitemap), etc.</li >
 • Web responsive: les pàgines web dissenyades han d’adaptar-se per ser
  funcionals en tota mena de dispositius.
 • Accessibilitat: el disseny ha de complir criteris de conformitat de nivell AA de les Pautes WCAG-2.1.
 • Autogestionable: s’haurà de proveir una plataforma de gestió de continguts per al beneficiari, de manera que sigui autònom a l’hora de modificar el contingut de les pàgines web, sense la necessitat de recórrer al suport de l’empresa proveïdora.</li >
 • Posicionament bàsic a internet: Posicionament de la informació bàsica del negoci, contacte i perfil de l’empresa als principals llocs web, xarxes de negoci o directoris d’empreses i professionals.
 • Optimització de la presència en cercadors (SEO bàsic): Anàlisi de paraules clau, SEO On-Page de 2 pàgines o apartats, indexació i jerarquització del contingut.

Percentatges d’execució associats a les fases:

Primera: 70 %.

Segunda: 30 %.

Comerç electrònic

Creació d’una botiga en línia de compravenda de productes i/o serveis que utilitzi mitjans digitals per al vostre intercanvi.

Segment 1: De 10 < 50 treballadors

Import de l’ajuda: 2.000€.

Segment 2: De 3 < 9 treballadors

Import de l’ajuda: 2.000€.

Segment 3: De 0 < 3 treballadors

Import de l’ajuda: 2.000€.

 • Creació de la botiga en línia o E-Commerce i alta del catàleg de productes: produccià d’un catàleg mitjançant l’alta, importació o càrrega dels productes o articles de la PiME. El nombre de referències a carregar per l’agent digitalitzador serà d’almenys 100 referències de productes, llevat que la pime no disposi d’aquest número, i en aquest cas podrà ser menor.
 • Mètodes de pagament: configuració i integració dels mètodes de pagament.
 • Disseny Responsive: la solució d’E-Commerce dissenyada s’ha d’adaptar per ser funcional a tot tipus de dispositius.
 • Accessibilitat: El disseny ha de complir amb criteris de conformitat de nivell AA de les Pautes WCAG-2.1.
 • Posicionament bàsic a internet: Posicionament de la informació bàsica del negoci, contacte i perfil de l’empresa als principals sites, xarxes de negoci o directoris dempreses i professionals.
 • Optimització de la presència en cercadors (SEO): Anàlisi de paraules clau, anàlisi de la competència, SEO On-Page de 2 pàgines o apartats, indexació i jerarquització del contingut i informes trimestrals de seguiment.
 • Autogestionable: s’haurà de proveir una plataforma de gestió de continguts per el beneficiari, de manera que sigui autònom a l’hora de modificar el contingut de les pàgines web, sense la necessitat de recórrer al suport de l’empresa proveïdora.
 • Formes d’enviament: configuració i integració de mètodes d’enviament digital i físic dels productes comercialitzats pel beneficiari a la botiga online.

Percentatges d’execució associats a les fases:

Primera: 70 %.

Segunda: 30 %.

Gestió de xarxes socials

Promocionar les empreses beneficiàries a xarxes socials.

Segment 1: De 10 < 50 treballadors

Import de l’ajuda: 2.500 €.

Segment 2: De 3 < 9 treballadors

Import de l’ajuda: 2.500 €.

Segment 3: De 0 < 3 treballadors

Import de l’ajuda: 2.000€.

 • Social Media Plan: definició i implementació d’una estratègia de xarxes socials alineada amb la missió i visió de la pime, que sigui rellevant i connecti amb els potencials clients, i fidelitzi aquells usuaris que ja ho siguin.
 • Monitorització de xarxes socials: monitorització i control periòdic a través de mètriques de referència de l’impacte de les accions, per quantificar els resultats i comprovar si s’estan complint els objectius marcats a l’estratègia.
 • Optimització de la xarxa/Auditor  Social Media: anàlisi dels diferents canals socials per poder optimitzar el rendiment.
 • Gestió d’una xarxa social: administració del perfil/usuari de la pime a, almenys, una xarxa social.
 • Publicació de posts setmanals: publicació per part de l’agent digitalitzador d’un mínim de 4-8 entrades (posts) mensuals.

Percentatges d’execució associats a les fases:

Primera: 40%.

Segona: 60%.